Ideológia

Vážení náštěvníci,

prehlasujeme, že všetky dizajnské prvky používané našou spoločnosťou sú symbolické. Odkazujú na mytológiu a škandinávsku kultúru, rovnako ako na motocyklové a športové kluby. Slúži na vizuálnu identifikáciu spoločnosti. Zároveň nemajú nič spoločného s nacionalizmom alebo fašizmom.

Použité symboly:

 číslo 44 - odkazuje na charakter bojovníka za slobodu z litelárného diela Adama Mickiewicza "Dziady" časť III;
 maltézsky kríž - je to historický kríž, symbolizujúce rytierske rády;
 meč - je rysom bojovníkov a rytierov, označuje stredovek a symbolizuje statočnosť;
 orol - symbolizuje silu, hrdinstvo, víťazstvo a spravodlivosť;
 štíty - znázorňujú znaky alebo emblémy, odkazujú sa na škandinávsky štýl, históriu a kultúru.

Súčasne by sme radi zdôraznili, že runový symbol našej spoločnosti vznikol z tzv. Dvoch runov - Kenaz a Kaguz. Znamená silu a odhodlanie. Odkazujú na škandinávsku kultúru a nordickú vieru.

Navyše používame nasledujúce názvoslovie:

 Nordic Division - je názov motorkárskej skupiny. Vzhľadom na to, že jeho zakladateľ bol z Dánska, obsahuje slovo "Nordic." a "Division" označuje skupinu ľudí;
 Nord Storm - nie je nič iné ako "búrka na severnom mori" a zároveň nadväzuje na fascináciu zo škandinávskej mitologie. Všetky modely používané v tejto kolekcii majú iba ozdobný charakter;
 Death Rider - odkazuje na dizajn motorkárskych klubov. Nadšenci motorizmu majú zmysel pre návrhy tejto kolekcie.

Radi by sme tiež zdôraznili, že nami použité:

 lebky - sú výhradne dekoratívne;
 prilby - majú výhradne motorkársky charakter.

Prehlasujeme, že vyššie uvedené symboly a slovné frázy sú čisto symbolické a umelecké. Týkajú sa fascináciu škandinávskej kultúry. Súčasne sa nevzťahujú ani na nacistické, nacionalistické alebo rasistické symboly. Sú výrazom umeleckého posolstva.

S pozdravom
Dobermans Aggressive

Späť do obchodu